niederlande nl Service Vakbegrippen

Vakbegrippen

Alle relevante vakbegrippen alfabetisch beknopt omschreven
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Schadelijke stoffen

Rookgassen die het milieu belasten (zie emissies).

SCOT-systeem

Het SCOT-systeem is aanwezig in de condenserende gasketels WTC-15A tot 60A. In functie van de verbrandingskwaliteit meet de SCOT-elektrode, die direct in de vlam geplaatst is, een variabele elektrische stroom. De condensmanager evalueert het signaal en verbetert de gas-luchtverhouding via de openingsdiameter van het gasventiel indien de verhoudingen niet ideaal zijn. Op die manier worden een hoge verbrandingskwaliteit en lage emissies over het hele modulatiebereik gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk om verschillende gaskwaliteiten te verbranden zonder wijzigingen op het toestel te moeten uitvoeren of onderdelen van het toestel te moeten vervangen. Ook biogasmengsels kunnen op die manier geregeld worden!

Stikstofoxiden

Emissies van schadelijke stoffen, die ”zure regen” kunnen veroorzaken (zie emissies). Met stikstofoxiden worden de gasvormige oxiden van stikstof bedoeld. Ze worden ook door NOx afgekort daar op grond van de verschillende oxidatieniveaus van de stikstof meerdere stikstof-zuurstof-verbindingen kunnen ontstaan. Bij moderne verwarmingsketels en condenserende ketels liggen de stikstofoxide-emissies duidelijk onder de vereiste grenswaarden.

 

Stookketel

Een technisch toestel, dat de verbrandingswarmte overdraagt op het CV water. Ketels van de nieuwe generatie van Weishaupt verminderen de energie verliezen tot een minimum door efficiënte warmtewisselaars en uitstekende isolaties.

Stookkringen

Een systeem voor de warmtevoorziening van radiatoren of vloerverwarming. Daartoe behoren buisleidingen, radiatoren of vloerverwarming alsook de elektrische pompen (circulatiepompen).

Stralingsverlies

Dit energieverlies of verlies van de ingezette brandstof ontstaat als bijv. onderdelen van de verwarmingsinstallatie op niet geïsoleerde plaatsen of door de isolatie heen warmte afgeven. Dit betreft vooral buisleidingen en niet geïsoleerde onderdelen van de sanitair-water-kring alsook van de stookkring.

Zoekt u een Monarch servicemonteur bij u in de buurt?

Wenst u persoonlijk advies te krijgen van een Monarch-vakman?