niederlande nl Service Vakbegrippen

Vakbegrippen

Alle relevante vakbegrippen alfabetisch beknopt omschreven
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
pH-waarde

De pH-waarde is de maat waarmee de sterkte van zuren of basen gemeten wordt. Een pH-waarde van 7 stemt overeen met een neutrale waarde. Waarden lager dan 7 wijzen op een zuur, waarden groter dan 7 op een alkalische oplossing (base). Bij de verbranding in het bijzonder van niet-zwavelarme olie kunnen er door condensatieprocessen zwavelachtige zuren of zwavelzuren ontstaan, die de pH-waarde van het condensaat tot een pH < 7 doen dalen. De pH-waarde van het condensaat van condenserende olieketels welke zwavelarme olie verstoken, is vergelijkbaar met die van condenserende gasketels.

Platenwarmtewisselaar

Een warmtewisselaar die uit meerdere platen uit roest vast staal bestaat. Water wordt door deze dicht tegen elkaar liggende platen geleid en opgewarmd. Door de oppervlakkenstructuur van de platen wordt het doorstromende water extra in beweging gebracht. Deze turbulenties garanderen een nog betere warmteoverdracht. Door de compacte structuur is de plaatsing in kleine ruimtes (bijv. in de  Weishaupt Thermo Condens compact, WTC-A) mogelijk.

Zoekt u een Monarch servicemonteur bij u in de buurt?

Wenst u persoonlijk advies te krijgen van een Monarch-vakman?