niederlande nl Service Vakbegrippen

Vakbegrippen

Alle relevante vakbegrippen alfabetisch beknopt omschreven
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Emissies

Verzamelbegrip voor milieubelastende schadelijke stoffen die door de consequente ontwikkeling in de brandertechniek - Weishaupt is wereldleider op de brandermarkt - tot een minimum gereduceerd werden. In het bijzonder stikstofoxide-emissies (medeverantwoordelijk voor zure regen) werden de voorbije jaren drastisch gereduceerd.Oudere verwarmingssystemen kunnen ook bij storingsvrije en gecontroleerde werking hun dienst niet meer op het niveau van de huidige mogelijkheden doen.

Energie-opslagvat

Een technisch toestel (reservoir),dat de warmte efficiënt opslaat. Het binnenste, de oppervlakte die met sanitair water in aanraking komt, is meestal geëmaileerd waardoor de hygiëne van het warm water optimaal is. Door de uitstekende isolatie zijn de energetische verliezen minimaal.

Energiebalans

Beschouwing van de toegevoerde energie in verhouding tot de afgevoerde en gebruikte energie. Hiermee kan men inzicht krijgen over het economisch gebruik.

Energiebronnen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen uitputbare energiebronnen enerzijds, die ons maar beperkt ter beschikking staan, zoals olie en gas, en daarom uiterst spaarzaam gebruikt moeten worden, en steeds hernieuwbare energiebronnen, zoals de zon, wind of waterkracht (zie hernieuwbare energieën). Deze bronnen zullen ondanks veel vooruitgang ook op lange termijn – op een economisch verantwoorde manier en van noemenswaardige omvang - maar in een klein deel van onze energiebehoeftekunnen voorzien.

Energiedrager

Olie, bio-olie, aardgas, vloeibaar gas (LPG), biogas en LNG worden als brandstoffen gebruikt. Hun energiegehalten komt bij een verbranding vrij (brandstoffen).

Energieverlies

Energie, die verloren gaat. Er wordt een verschil gemaakt tussen toegevoerde energie en afgevoerde (gebruikte) energie. Moderne verwarmingssystemen van Weishaupt beperken de energieverliezen door middel van efficiënte warmtewisselaars en ideale isolaties tot een minimum.

Expansieventiel

Bouwgroep in een warmtepomp. Enerzijds doet het expansieventiel de druk en daardoor ook de temperatuur van het koelmiddel dalen, waardoor het warmte ter hoogte van de verdamper kan opnemen. Anderzijds regelt het expansieventiel de hoeveelheid zodat enkel die hoeveelheid koelmiddel de verdamper bereikt, die effectief ook verdampt kan worden.

Zoekt u een Monarch servicemonteur bij u in de buurt?

Wenst u persoonlijk advies te krijgen van een Monarch-vakman?