niederlande nl Service Vakbegrippen

Vakbegrippen

Alle relevante vakbegrippen alfabetisch beknopt omschreven
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Calorische waarde

Geeft de hoeveelheid energie aan, die bij de volledige verbranding van 1m³ gas (normtoestand) of 1kg olie, onder welbepaalde omstandigheden vrijkomt. Deze hoeveelheid energie wordt meestal in kWh per kg of kWh per m³ uitgedrukt. Bij deze verbranding wordt waterdamp gevormd. Het is ook mogelijk om de waterdamp te condenseren, daardoor wordt de latente condensatiewarmte of de verdampingswarmte teruggewonnen.

Zo krijgen we 2 verschillende begrippen: de bovenste calorische waarde Hs en de onderste calorische waarde Hi

Het verschil tussen Hi en Hs is de condensatie- of verdampingswarmte van het gecondenseerde water.

--> Bovenste calorische waarde (Hs)  = Onderste calorische waarde (Hi) + condensatiewarmte

Circulatiepompen

Elektrische pompen die het CV water naar de verwarmingsradiatoren of de vloerverwarming pompen.

CO2

CO2, koolstofdioxide, is een gas dat bij de meeste verbrandingsprocessen ontstaat - bijvoorbeeld ook in het menselijk lichaam, bij het uitademen. Dit gas wordt o.a. medeverantwoordelijk gehouden voor het broeikaseffect en de daarmee gepaard gaande opwarming van de aarde. Het is ook het gas dat door de fotosynthese van planten in de levensnoodzakelijke zuurstof (O2) wordt omgezet. Weishaupt branders en verwarmingssystemen werken - dankzij onderzoek en ervaring over de decennia heen - hoogefficiënt met een uitstekende benutting van de brandstof en daardoor bijzonder lage CO2-emissies.

Compressor

De compressor in een warmtepomp zet het koelmiddel onder druk. Zo wordt het temperatuurniveau dat voor verwarmingsdoeleinden nodig is bereikt.

Condensatiesysteem

Condenserende ketels gebruiken de latente warmte uit de rookgassen die bij klassieke verwarmingsketels door de schoorsteen verloren gaan. De efficiëntie van zulke condenserendesystemen heeft nagenoeg het theoretische maximum bereikt - de brandstof wordt optimaal benut. Het condenswater dat tijdens het condensatieproces gevormd wordt, komt in de ketel terecht. De ingebouwde warmtewisselaar is daarom uit corrosiebestendig materiaal vervaardigd.

Condensatiewarmte

Bijkomende warmte uit de rookgassen. Door afkoeling van de rookgassen ontstaat condensatie, waardoor bijkomende energie vrijkomt. Bij aardgas is het bijkomend potentieel – met betrekking tot de verbrandingswaarde – ongeveer 11 procent, bij vloeibaar gas ongeveer 9 en bij stookolie 7 procent.

Condensor

De condensor is een warmtewisselaar binnenin de warmtepomp. Hij condenseert het koelmiddel door afgifte van energie in een verwarmingssysteem.

Condenswater

Koelt de rookgassen tot onder een bepaalde temperatuursdrempel af, dan wordt de  hierin aanwezige waterdamp omgezet in condenswater. De bij deze omzetting ontstane energie – condensatiewarmte – kan gebruikt worden.

Convectie

Transport van energie door een bewegend medium (lucht, water, verbrandingsgassen). Dit begrip wordt zeer vaak gebruikt in verband met radiatoren. De ruimtelucht beweegt langs oppervlakken van de radiatoren. Door deze beweging wordt warmte-energie overgedragen.

Zoekt u een Monarch servicemonteur bij u in de buurt?

Wenst u persoonlijk advies te krijgen van een Monarch-vakman?