niederlande nl Pers Nieuwsbrief & Algemeen 2014 Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende actuele items. - Nieuwe NOx milieunorm per 1 januari 2017 van 70 mg/nm3 vanaf 1.000 kW. - MIA/VAMIL regeling. - Uw meldingsnummer Luchtemissiebeperkende voorzieningen voor een bestaande stookinstallatie. - Eisen voor verbrandingsinstallaties - SCOPE 6 SCIOS rapport verplicht.

Nieuwsbrief & Algemeen

11-09-2014

Nieuwsbrief september 2014

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende actuele items. - Nieuwe NOx milieunorm per 1 januari 2017 van 70 mg/nm3 vanaf 1.000 kW. - MIA/VAMIL regeling. - Uw meldingsnummer Luchtemissiebeperkende voorzieningen voor een bestaande stookinstallatie. - Eisen voor verbrandingsinstallaties - SCOPE 6 SCIOS rapport verplicht.

 

Nieuwe milieunorm vanaf 1.000 kW

Per 1 januari 2017 geldt voor alle gasgestookte watergedragen ketels vanaf 1 MW, de nieuwe NOx-Milieunorm van 70 mg/nm3 (bij 3% O2)

Sinds 1 mei 1998 moeten alle nieuwe gasbranders voor watergedragen ketels met een vermogen van meer dan 1 MW, aan een strengere NOx-Norm (<70 mg/nm3 bei 3% O2) voldoen. Bestaande installaties moeten op zijn laatst op 31 december 2016 gecontroleerd en evt. vervangen zijn. Modificeert of moderniseert u zo snel mogelijk!
Zo vermijdt u onnodige wachttijden kort voor de Deadline of een overtreding en maak gebruik van de MIA en VAMIL.

 

Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.

MIA

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 % van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de courantheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van RVO.nl.

Voorwaarden

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
  • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 zijn.
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Hoe maakt u gebruik van de regeling?

  1. 1.      Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij RVO.nl.
  2. 2.      U krijgt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding.
  3. 3.      U verwerkt de MIA/VAMIL in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Die beslissing wordt eventueel ondersteund door een advies van RVO.nl.

Let op!

De investeringscode voor de aanvraag van MIA/VAMIL dient u dus In de aangifte vennootschapsbelasting en de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers te noteren.

Het meldingsnummer van uw investering is;     

             

VPB-A41221 Luchtemissiebeperkende voorziening voor een bestaande stookinstallatie.

 

De nieuwe activiteiten

Eisen voor verbrandingsinstallaties

Vanaf 1 januari 2017 moeten bijna alle middelgrote stookinstallaties (<50 MWth) voldoen aan de emissie-eisen van het „Activiteiten Besluit“ (paragraaf 3.2). Dit geldt voor gasgestookte ketels, gasturbines, oliebranders, gas-en dieselmotoren. Met deze verordening wordt de huidige NOx-Emissiehandel beëindigd. Dan moeten alle  bedrijven voldoen aan de NOx-Emissie-eisen van het  Activiteiten Besluit.

 

Situatie gerelateerde gevolgen: Metingen geven duidelijkheid!

Het type of leeftijd van de installatie bepalen de noodzakelijke maatregelen. Wilt u weten of uw installatie aan de eisen voldoet?

Laat  dan een nieuwe rechtsgeldige emissiemeting uitvoeren. 

Met een Scope 6 rapport kan aangetoond worden welke aanpassingen aan de installatie noodzakelijk zijn, resp. of de

installatie reeds voldoet aan de nieuwe norm.

 

Individueel advies

Wilt u weten welke gevolgen de nieuwe emissienorm in uw situatie heeft? Neem contact met ons op. 

 

Heeft uw brander reeds een Scope 6 rapport?

Scope 6-rapport (SCIOS) verplicht!

Heeft u na 1 mei 1988 uw brander vervangen, dan wordt waarschijnlijk reeds aan de nieuwe voorschriften voldaan. Het is belangrijk, dat u van de nieuwe installatie, een Scope 6 rapport (SCIOS) kunt overleggen. Uit dit rapport, moet blijken dat aan de eisen wordt voldaan. In het algemeen dient, binnen vier weken na de inbedrijfstelling van een installatie, een Scope 6 rapport  te kunnen worden overlegd.

 

Heeft u nog geen Scope 6 rapport? Neem dan contact met ons op en maak een afspraak voor een meting en de daarbij behorende rapportage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoekt u een Monarch servicemonteur bij u in de buurt?

Wenst u persoonlijk advies te krijgen van een Monarch-vakman?